Wir sind immer auf der Suche nach zuverlässigen, talentierten und erfahrenen Übersetzern und Dolmetschern.

Alle Personen, die mit uns zusammenarbeiten möchten, werden gebeten, das nachstehende Formular (MS Word DOC) auszufüllen und dieses an unsere E-Mail-Adresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu senden.

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund unserer Spezialisierung von allen Bewerbern standardisierte Probeübersetzungen erwarten und lediglich die Besten zur Mitwirkung an unseren Projekten einladen können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

curriculum vitae
Anmeldeformular (.docx)

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Zasady współpracy z Tłumaczami:

 1. Zlecenia przesyłane są do Tłumacza drogą e-mailową.
 2. Podstawową jednostką rozliczeniową (jeśli nie ustalono inaczej) za wykonane tłumaczenie jest strona obliczeniowa 1600 znaków (ze spacjami), natomiast w przypadku tłumaczenia przysięgłego – według zasad ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 3. Tłumacz po przyjęciu warunków realizacji zlecenia powinien niezwłocznie potwierdzić pisemnie przyjęcie zlecenia.
 4. Gotowe tłumaczenie Tłumacz odsyła do Biura Tłumaczeń za pomocą poczty elektronicznej pod wskazany adres i/lub w inny uzgodniony sposób.
 5. Tłumacz jest zobowiązany przekazać tłumaczenie w ustalonym terminie.
 6. Jeżeli dotrzymanie terminu wykonania tłumaczenia jest niemożliwe z powodu zdarzeń losowych należy niezwłocznie powiadomić o tym Biuro Tłumaczeń ERUDICA i uzyskać potwierdzenie przyjęcia takiej wiadomości. Za niedotrzymanie terminu Biuro Tłumaczeń ma prawo obniżyć stawkę za wykonane tłumaczenie.
 7. Biuro nie uwzględnia problemów zgłoszonych w dniu określonym jako termin realizacji zlecenia.
 8. W przypadku braku akceptacji tłumaczenia ze względu na popełnione błędy i/lub niskiej jakości tłumaczenia Biuro zastrzega sobie prawo do obniżenia ustalonej stawki za wykonanie zlecenia.
 9. Uzasadnione reklamacje skutkują obniżeniem wynagrodzenia za pracę wykonaną przez Tłumacza.
 10. Tłumacz przyjmujący zlecenie z Biura Tłumaczeń ERUDICA zobowiązuje się do odrzucania zleceń wystosowanych bezpośrednio od klientów Biura przez okres 12 miesięcy, od daty wykonania ostatniego zlecenia.
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

Übersetzungsbüro "Erudica" • ul. Seweryna Bieszczada 11, 38-400 Krosno • Tel: +48 697 173 083 • e-mail: office@erudica.eu

zabart.com